Integritetspolicy (GDPR)

Syftet med GDPR är att stärka ditt skydd vid behandling av personuppgifter. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Vi värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är det självklart för oss att följa gällande lagar och hantera dina personuppgifter på ett så säkert sätt vi kan, däribland den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som började gälla 25 maj 2018.


Om cookies

Cookies eller kakor. Två ord för samma sak. En cookie är en liten textfil som sparas på din enhet när du besöker vår webbsida. Vi använder cookies för att få anonym besöksstatistik via Google analytics.

Om du väljer att inte acceptera cookien får du i dagsläget inget försämrad upplevelse, utan allt ska fungera som vanligt. Vad sägs om den ärligheten? :)


Om personuppgifter

Vi samlar in information om dig som du själv direkt eller indirekt lämnar till oss. Exempel på det kan vara i samband med att du kontaktar oss eller ger oss dina uppgifter som underlag för offert och/eller fakturering eller när du ingår ett avtal med oss.


Personuppgiftsansvar

Tom Scharcht är personuppgiftsansvarig för Båstads Sadelmakeri AB och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.


Vems uppgifter behandlar vi?

Vi hanterar våra kunders personuppgifter och alltidmed största sekretess och med diskretion.


Hur använder och skyddar vi era personuppgifter?

1. Vadanvänder vi erapersonuppgifter till?
I samband med att ni bokar in er på bahandling, yogaklass eller yogakurs så noterar jag era kontaktuppgifter i mitt bokningssytem.

2. Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in?
Namn, E-postadress, Adresser, Telefonnummer.

3. Hur samlar jagin era personuppgifter?
När vi på något sätt har kontaktoch ska ha en vidare dialog så lägger vi in namn, E-postadress, mobilnummer och eventuellt besöks-eller faktureringsadress.

4. Med vem delar vi informationen?
Vi delar inte personuppgifter till tredje part.

5. Vilka rättigheter har ni?

  • Radering av personuppgifter: N ikan begära att era personuppgifter raderas när som helst.
  • Rätt att göra invändning: Ni har rätt att invända mot att vi använder erapersonuppgifter.
  • Rättelse av personuppgifter: Ni har rätt att begära att jag korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.
  • Tillgång till erapersonuppgifter – registerutdrag: Ni har rätt att få tillgång till de kategorier av personuppgifter vi bearbetar som gäller er.


6. Hur länge behåller vi informationen?
Vi behåller erauppgifter så länge ni är kund hos oss. Om ni kontaktar oss och önskar att erauppgifter raderas gör vi det.


Laglig grund

För att jag som verksamhetska kunna spara olika individers personuppgifter måste vi ha en laglig grund för detta. Om vi inte har laglig grund, kan vi inte behandla era personuppgifter. Det finns sex stycken lagliga grunder under GDPR och två avdem är aktuella för oss:

  • Samtycke – Du som person har gett oss dina personuppgifter skriftligt via mejl eller annan kontakt.Avtal
  • Avtal


Våra kontaktuppgifter

Om ni vill komma i kontakt med oss rörande era personuppgifter kan ni skicka ett e-post till info@bastadssadelmakeri.se


På samma adress kan ni:

  • Begära att få ut ett registerutdrag, begära ändring eller radering av erapersonuppgifter.
  • Anmäla om n imisstänker att era personuppgifter på något sätt kommit obehörig tillhanda genom vår behandling.
  • Skicka in synpunkter eller förslag rörande vår Integritetspolicy.
  • Ställa frågor om vår behandling av era personuppgifter.


Tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi på något sätt brutit i vår hantering av era personuppgifter kan ni anmäla detta till Datainspektionen. De är tillsynsmyndighet över personuppgiftsbehandling och dataskydd.

Kontaktuppgifter: Telefon: 08-657 61 00, E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Adress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

Behöver du vår hjälp?


Kontakta oss för offert